České galerie, z.s.

Informujeme o dění ve světě výtvarného umění na stránkách portálu www.ceskegalerie.cz, kde kromě zpravodajství o aktuálních výstavách v České republice publikujeme původní recenze výstav i reflexe dlouhodobých trendů v umění. Od roku 1998 vydáváme dvouměsíční periodikum Přehled výstav, které distribuujeme prostřednictvím muzeí umění, galerií a informačních center.

Zaměstnáváme lidi znevýhodněné na běžném trhu práce. Vytváříme pro ně pracovní místa a otevíráme jim příležitost uplatnit své vzdělání a vlohy při práci v kulturní sféře.

Podporujeme tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, publikováním jejich příběhů na stránce Skupiny F a prezentací jejich výtvarných děl na společných nebo individuálních výstavách.
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image