Etický kodex redakce

Etický kodex redakce portálu iPraha13.cz je souborem pravidel, která jsou závazná pro všechny pracovníky a přispěvatele portálu, a která mají za cíl zajistit, aby naše informace na portálu iPRAHA13.cz byly přesné a důvěryhodné. 

 1. Přesnost: Při vytváření článků a dalšího obsahu dbáme na co největší přesnost informací. Před publikací vždy ověříme pravost informací u více zdrojů. Nabízíme prostor pro publikování partnerských organizací, za jejich přesnost nemůžeme přebírat plnou odpovědnost. 
 2. Nestrannost: Naše redakce je nezávislá a veškerý obsah je psán objektivně, vyjma sekce Vaše zprávy, kde partnerské subjekty mohou publikovat svůj obsah respektující podmínky portálu. V rámci strategie plnění obsahu portálu nestraníme konkrétním subjektům ani zájmovým skupinám, každá organizace splňující podmínky portálu a respektující tento etický kodex, se může stát partnerem portálu. Naše zpravodajství a publikování informací je založeno na faktech a informacích.
 3. Ochrana soukromí: Respektujeme právo na soukromí a nezveřejňujeme informace, které by mohly porušit práva na ochranu soukromí našich čtenářů a osob, které jsou zmiňovány v našich článcích.
 4. Zákaz diskriminace: Nepodporujeme diskriminaci a rasismus a nezveřejňujeme obsah, který by mohl být považován za urážlivý, znevažující nebo diskriminační.
 5. Lokálnost obsahu: Snažíme se co nejdůkladněji informovat naše čtenáře o důležitých událostech a zpravodajských tématech v naší městské části a jejím nejbližším okolí.
 6. Osobní stanoviska, názory: Názory, komentáře, glosy či autorské analýzy jsou jasně a srozumitelně odděleny od redakčních materiálů, například příslušným označením v nadpisu článku (NÁZOR, KRITIKA, POLEMIKA, RECENZE). Autor takového postoje nebo případný zdroj musí být vždy uveden.
 7. Ochrana autorských práv: Respektujeme autorská práva a nezveřejňujeme obsah, který porušuje tato práva.
 8. Důležitost transparentnosti: Jsme transparentní ohledně zdrojů našeho zpravodajství a snažíme se uvádět relevantní zdroje a odkazy ke zdrojům našich informací.
 9. Nezávislost: Jsme neziskovou organizací, která veškeré zdroje z inzerce a komerčního obsahu vrací do kontaktních akcí (potravinové sbírky, vzdělávání potřebných skupin spoluobčanů a další) a do života portálu, zejména do redakční práce v oblastech jako je dobrovolnictví, zdraví a bezbariérovost, vzdělávání a další. 
 10. Střet zájmů: Člen redakce při publikaci článku o organizaci či službě, v níž je sám komerčně či zájmově zainteresován, vydává článek po písemném vyjádření jiného člena redakce, netýká se obsahu v sekci Vaše zprávy, kde spolupracující subjekty mohou publikovat jakýkoliv obsah v souladu se sjednaným typem partnerství a v souladu s celkovými podmínkami portálu.
 11. Korektnost citací: Citujeme zdroje správně a korektně a snažíme se vyhnout se použití zdrojů, které jsou podezřelé z nepravdivých informací.
 12. Právo na odpověď: Poskytujeme lidem právo na odpověď a na opravu informací, které jsou nepravdivé nebo zavádějící.
 13. Odpovědnost za obsah: Jsme odpovědní za vlastní obsah našich článků a neseme plnou odpovědnost za nepravdivé nebo zavádějící informace. Vyžadujeme stejnou odpovědnost u partnerů, kteří nám svůj obsah do redakční práce poskytují.
 14. Otevřenost kritice: Jsme otevření kritice a vždy se snažíme přijmout zpětnou vazbu a zlepšit kvalitu našeho zpravodajství.
 15. Řešení sporných obsahů a rozporů: V případě, že čtenář zaregistruje sporný obsah článku nebo rozpor v informacích na našem portálu, může nás kontaktovat a poskytnout nám podrobné informace o této záležitosti.
 16. Průzkum a vyhodnocení: Naše redakce provede průzkum této záležitosti a vyhodnotí všechny poskytnuté informace, aby mohla posoudit, zda obsah článku nebo informace na našem portálu je správná, nebo zda je třeba ji upravit či odstranit.
 17. Rychlost reakce: Snažíme se reagovat co nejrychleji na všechny podněty od čtenářů a vyřešit rozpory co nejdříve.
 18. Otevřenost a transparentnost: V případě, že dojde k chybě v našem zpravodajství, otevřeně se k ní přiznáme a zveřejníme opravu článku. Snažíme se být v této věci co nejtransparentnější.
 19. Ochrana citlivých informací: Při řešení sporných obsahů a rozporů dbáme na to, abychom chránili citlivé informace třetích stran a zachovali si respekt k soukromí osob zahrnutých do daného případu.
 20. Zpětná vazba: Vítáme zpětnou vazbu od čtenářů týkající se jakéhokoliv obsahu na našem portálu, a snažíme se zlepšit naše zpravodajství tak, aby bylo co nejvíce přínosné pro naše čtenáře.

Kontakt na redakci redakce ( ) ipraha13.cz a online na stránce.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image