Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Adresa Sokolská 1799/38, 120 00 Praha 2
Telefon 974 852 229
E-mail: orp2.evidence@pcr.cz
Web: http://www.policie.cz
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image