Místní místním

Adresa K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
Telefon +420 733 161 564
E-mail: ester@mistnimistnim.cz
Web: https://mistnimistnim.cz/
Jsme na sociálních sítích:
Jsme neziskovou organizací, která otevírá diskuzi a podporuje společnost v přímé pomoci lidem ve svém okolí. Vytváříme síť sociálně přívětivých míst, jež se rozhodly nabízet zdarma drobné služby lidem bez domova a komukoliv, kdo se ocitne v nouzi.
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image