Spomocník

Jestlipak víte, kdo byl učitelský spomocník? Možná, že jste již někdy slyšeli nebo četli o mladém učiteli-praktikantovi, který v dobách obrozeneckých působil na škole a vypomáhal se vším, co bylo třeba. Do dnešních dob se však slovo spomocník v českém jazyce nedochovalo. Zůstal jen pomocník. Podíváte-li se na jeho význam etymologickým pohledem, zjistíte, že základem je moci, jako být mocen, schopen něco dokázat, umět udělat. Předpona po- vyjadřuje vedlejší dobrovolný příspěvek k práci či schopnosti někoho jiného. Ono „s“ u spomocníka pak podle našeho názoru ještě zesiluje tu skutečnost, že to, co má být uděláno, dělá se společně, spojen jeden s druhým, s jediným zájmem i společným cílem.

Ptáte se, proč jsme se rozhodli tento výraz vytáhnout ze zapomnění a již v roce 1997 jej použít jako název internetového informačního webu určeného učitelům. Bylo pro nás důležité, abychom byli nějak užiteční všem učitelům a abychom napomáhali jejich soustavnému odbornému růstu. Smysl je ve značné míře obsažen již v samotném významu toho slova. Chtěli jsme, aby název naší služby vyjadřoval naši společnou dobrovolnou snahu přispět ke zvýšení schopnosti našich učitelů pracovat s moderními technologiemi, přispět k jejich umění využívat tyto technologie správným způsobem a co nejefektivněji.

Chtěli bychom pomáhat vám všem. Svůj úkol chápeme jako poslání. Že se nám to do značné míry daří, dokazuje skutečnost, že jsou naše příspěvky, na to, jaké odborné zaměření mají, poměrně hojně čteny a díky licenci CC též sdíleny nejen učiteli, ale též mnohými odborníky na danou problematiku i veřejností. Spomocníkův potenciál zvyšovat povědomí o vzdělávacích technologiích v kontextu výchovy příštích generací je proto docela významný.

Budeme moc rádi, budou-li vám informace zde získané k užitku a přispějí i k vašemu obohacení. Při práci se Spomocníkem však nikdy nezapomínejte na důležitý význam oné předpony „spo‑“. Náš příspěvek nemůže být nikdy tím hlavním. Jedná se o vaši práci. Vy jste a budete těmi, jejichž schopnosti a znalosti ovlivňují a budou ovlivňovat nejen budoucí způsob využití technologií ve výuce, ale nepřímo též dovednosti, úroveň a lidské kvality příštích generací.

Nezapomínejte, že vaším úkolem je nejen poznatky přijímat, ale též je posílat dále – tedy sdílet ve svém osobním vzdělávacím prostředí.

Převzato z https://rvp.cz/informace/o-spomocnikovi
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image