Dopravní opatření na Barrandovském mostě

V souvislosti s přípravami na další etapu rekonstrukce Barrandovského mostu dochází k některým dopravním opatřením.

Opatření o víkendu 9. a 10. února:

O tomto víkendu dojde na modřanské straně Barrandovského mostu k redukci jízdních pruhů a použijí se přejezdové prahy. Během dvou

-  v nocí z 9. na 10. února a z 10. na 11. února budou na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky uzavřené dva levé jízdní pruhy a doprava bude vedena po zpevněné krajnici; na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený levý jízdní pruh a doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu;

- v sobotu 10. února bude doprava na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích.; na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený pravý jízdní pruh a doprava bude vedena v levém jízdním pruhu. Doprava bude v místě mostního závěru vedena po přejezdových prazích.

Omezení na severním chodníku mostu a na ulici Modřanská:

- do 11. února bude uzavřen vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty a přilehlý chodník na ulici Modřanská; doprava je vedena ve stávajících dvou jízdních pruzích; obchozí a objízdná trasa je vyznačena;

- od 12. do 26.února zůstane uzavřený vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty a přilehlý chodník na ulici Modřanská; doprava bude vedena ve stávajících dvou jízdních pruzích a bude také uzavřený přilehlý chodník i cyklotrasa A12, a to včetně přilehlých chodníků; obchozí a objízdná trasa bude vyznačena;

- od 27. února do 31. srpna bude uzavřena cyklotrasa/chodník A12 a k nim vedoucí přilehlé chodníky; obchozí a objízdné trasy budou stejné jako u předchozí etapy.

Další dopravní opatření budou zavedena v souvislosti s přeložkou komunikačních kabelů na mostě, a v rámci přípravných prací budou vybudovány provizorní přejezdy.

Více informací na stránkách: barrandak.cz a opravujeme.to.  Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image