Exkurze v Úřadu průmyslového vlastnictví. ZDARMA, 22. leden. Přidejte se!
Profilovka
14. 01. 2024.

V polovině prosince jsme navštívili se zájemci o patenty Úřad průmyslového vlastnictví v Praze 6.

Další prohlídku chystám na 22.1. od 10 hod.

Kdopak se přidáte? Počet míst je omezen. Registrace předem nutná u paní Anety Ečekové Maršálové na aneta.marsal@seznam.cz.

Čeká vás vyprávění nejen o ochranných známkách, dobové registry, uvidíme archiv…

Těším se na viděnou!

Za tým Zastanem se těší Aneta Ečeková Maršálová

 

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

Historie Úřadu sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Mezi jeho základní funkce patří:

  • rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv
  • vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích
  • získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury
  • zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem
  • aktivně se účastní spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv
  • spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví

Systém ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví spočívá v tom, že ke vzniku těchto práv je třeba výroku (rozhodnutí) státního orgánu, kterým je právě Úřad průmyslového vlastnictví. Práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříků vedených Úřadem, které jsou veřejně přístupné, a zveřejňují se ve Věstníku Úřadu.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image