7 tipů (nejen) pro zaměstnavatele k oslavám letošního dne otců
Profilovka
16. 06. 2024.

Třetí červnová neděle je už tradičně oslavou otcovství. Den otců už v ČR zdomácněl a vydobyl si místo mezi ostatními svátky. K jeho oslavám láká také řada firem, pro které oslava otcovství znamená i obchodní příležitost. Proč bychom vlastně měli jít této myšlence naproti a oslavovat táty? Výzkumy napovídají, že se firmám vyplatí začít o mužích přemýšlet jako o rodičích. A to neplatí jen pro zákazníky, ale také zaměstnance.

Pozn. redakce: publikujeme převzatou a upravenou tiskovou zprávu z roku 2021 organizace Liga otevřených mužů. Upozorňujeme také na existující Metodiku podpory aktivního otcovství ve firmách z roku 2022, metodika představuje aktuální trendy v podpoře aktivního otcovství ve firmách, nabízí tipy jak otce ve firmách podporovat a ukazuje důvody pro zařazení podpory aktivního otcovství do firemních strategií.

 

Podle zahraničních výzkumů ze Švédska, USA nebo Velké Británie mají aktivní tátové pozitivní vliv na psychosociální vývoj svých dětí. Jejich aktivní zapojení přináší nižší pravděpodobnost vývojových problémů i lepší studijní výsledky. Zapojení mužů do života rodiny má také pozitivní vliv na oba partnery. Muži i ženy reflektují lepší fyzické i psychické zdraví, snižuje se pravděpodobnost partnerské krize a rozvodu. Výrazně se také zvyšují možnosti žen v uplatnění na trhu práce.

Pro dnešní táty je rodina důležitější než práce

Výzkum Ligy otevřených mužů (LOM) z roku 2021 ukázal, že za posledních 10 let se zapojení mužů do péče o děti výrazně zvýšilo. Směrem k rodině se mění i jejich hodnoty. To se promítá také do pracovního života zaměstnaných otců, kteří se svým hodnotám začínají postupně přizpůsobovat. Jsou na to ale firmy připravené?

„Tátové se stále více zapojují do péče o děti a jejich životní prostor. A to už od nejútlejšího věku. Například podíl mužů doprovázejících dítě k lékaři se za posledních 10 let zdvojnásobil,“ komentuje výstupy výzkumu Lukáš Talpa, odborný garant LOMu pro otcovská témata.

Mezi činnosti, ve kterých došlo k největšímu růstu zapojení otců, patří vodění dětí na kroužky, nákup potravin, návštěva dětského lékaře, péče o nemocné dítě nebo večerní hygiena dětí, kde se míra deklarovaného zapojení otců zvýšila z 15 % (2010) na 31 % (2020). Výzkum LOMu ukázal, že posun k modernímu pojetí otcovství nastal také v nastavení hodnot a priorit, kdy výrazně přibylo těch, kteří nedávají přednost práci před rodinou (71 % oproti 56 % v roce 2010). To se začíná promítat také do požadavků směrem k zaměstnavatelům.

Otcovství a práce na full time je čím dál náročnější překážková dráha 

Přes velkou změnu v hodnotovém nastavení mužů, se jen málo z nich prakticky zapojuje v roli primárního pečovatele. Například v rámci účasti na rodičovské. Výše rodičovského příspěvku hraje v rodině významnou roli, a proto zůstávají většinou na rodičovské dovolené osoby, které mají nižší příjem – a to bývají zpravidla ženy. 

„Vytváří se čím dál větší disproporce mezi rostoucí potřebou být u výchovy dětí a reálnou praxí, ve které je většina mužů stále hlavními tahouny rodinných rozpočtů. Stupňuje se tak tlak na slaďování práce a péče o děti u mužů. To je důležitá zpráva pro všechny zaměstnavatele. Často je slaďování rodiny a práce bráno zejména za záležitost žen,“ komentuje tyto skutečnosti Lukáš Talpa.

Firmy tak stojí před výzvou, jak se transformovat k flexibilní kultuře, která je maximálně efektivní i dlouhodobě udržitelná. „Pokud firma svému zaměstnanci umožní podílet se na péči o dítě, určitě se jí to vyplatí. Takový zaměstnanec bude výkonný a loajální, a bude šířit dobrou atmosféru v týmu. Sníží se také fluktuace zaměstnanců, předejde se chybám a nižší produktivitě z důvodu stresu. Navíc se zaměstnavatel stane součástí trendu, který nejde zastavit,” doplňuje k tématu Lukáš Talpa.

Firmám, které chtějí na tématu podpory aktivních tátů pracovat, nabízí LOM program Táta se vyplatí, do kterého je možné se po domluvě přihlásit. Více informací je možné nalézt na www.tataweb.cz

A jak mohou firmy zaměstnané táty (nejen) na Den otců podpořit?

 • Hodnoty: Ukažte, že víte, co je pro ně důležité. Počítejte s tím, že i muži jsou rodiče, kteří se potřebují postarat o děti a chtějí být co nejvíce u toho, jak rostou.
 • Komunikace: Ideálně komunikujte specificky směrem k mužům-otcům. Slovo „rodiče“ doplňte slovy „mámy a tátové“. I taková drobnost může udělat divy.
 • Podpora: Nabídněte mužům proaktivně zaměstnanecké benefity, které usnadňují sladění práce a rodiny. Zejména flexibilitu práce. Potřebují to víc než reklamní hodinky!
 • Vzdělávání: Zaměřte se na vzdělávání mužů v oblasti slaďování práce a rodiny nebo kurzy zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí.
 • Potřeby: Získejte zpětnou vazbu od mužů-otců prostřednictvím průzkumu na pracovišti a zmapujte jejich potřeby. Každá firma vytváří specifický ekosystém, v rámci kterého se tyto potřeby mohou lišit.
 • Sdílení: Podpořte své zaměstnance – muže i ženy, aby spolu sdíleli své rodičovské radosti i strasti. Pokuste se muže do tohoto procesu co nejvíce zapojit. Třeba tím, že uspořádáte v práci Den otců.
 • Generace: Tátové nejsou jen vaši zaměstnanci, ale i jejich rodiče. Nechcete udělat na Den otců jen další dětský den? Pusťte k vám do práce táty vašich tátů. 
Tipy pro Den otců ve firmách:
 1. Den otců není další Den dětí – je to příležitost pro setkání více generací.
 2. Nechte táty vzít svoje blízké do práce – ať už ukážou svoje pracoviště dětem nebo třeba vlastnímu tátovi.
 3. Využijte toho, co vaše táty bude bavit – nechte je, ať si sami zvolí jak chtějí Den otců oslavit.
 4. Zážitky jsou hodnotnější, než dárky – a nezapomeňte na pravidlo 100 % (zážitek může trvat klidně kratší čas, ale s plnou pozorností!)
 5. I malý krůček může spustit lavinu – říkáte si, že podpora rodičů je komplexní záležitost a Den otců je jen střípek do skládačky? No právě. Někde se začít musí. A když už se jednou začne, věci se začnou dít i bez vás.
 6. Už vás nudí eventy? Dejte tátům jeden den volna - ať oslaví Den otců po svém a pochlubí se svými zážitky na firemním instagramu.

Citováno z Metodiky aktivního otcovství ve firmách

 

Otcovské volno je důležitým prostředkem pro navázání vztahu s dítětem

Nabídka sociálních politik jako je otcovská dovolená a rodičovská dovolená, umožňuje otcům zapojit se do péče o děti více než dřívější generaci. Podle průzkumu LOMu se drtivá většina respondentů domnívá, že se jedná o dobrý prostředek pro upevnění pouta mezi otcem a dítětem a 70 % dotazovaných by otcovskou nějakým způsobem rozšířilo – ať už ve formě prodloužení nebo vyššího finančního krytí.

Česká republika však v podpoře tátů oproti jiným evropským zemím spíše zaostává. Na špici se nově objevilo Španělsko, kde mohou novopečení tátové čerpat plně placenou dovolenou 16 týdnů. Na předních příčkách se také tradičně drží severské země, jako je Švédsko či Island, kde placená část otcovské dovolené dosahuje 12 týdnů a tátové pobírají 80 procent své mzdy. Trend by v rámci EU měla podpořit již schválená směrnice Evropského parlamentu, podle které jsme měli v ČR do roku 2022 zavést minimálně dvouměsíční nepřenositelnou rodičovskou dovolenou pro druhého z pečujících. Bohužel se tak zatím nestalo, porovnejte viz článek na medium. seznam.cz. Podle výzkumu LOMu by s podobnou kvótou souhlasilo 48 % mužů, přičemž většina by rodičovskou dovolenou využila společně s matkou. Mnohem větší podporu (79 %) má pak ve společnosti tzv. „bonus“, který by dva měsíce pro druhého rodiče přidal navíc ke stávající rodičovské.

Od roku 2019 mohli otcové do šesti týdnů od narození svého dítěte čerpat týden státem placeného volna, od roku 2022 mohou čerpat placenou otcovskou dovolenou maximálně po dobu dvou týdnů. V šetření v roce 2021 se téměř 9 respondentů z 10 domnívalo, že otcovská dovolená je dobrým prostředkem pro upevnění pouta mezi otcem a dítětem. 

Pár slov ke Dni otců 

Den otců pochází z USA a poprvé se slavil už v roce 1910. S nápadem na jeho vznik přišla vděčná dcera – Sonora Smart Dodd, jejíž otec se po smrti své ženy sám staral o pět dětí. Postupem času se pak svátek otců rozšířil po celém světě. V Česku v roce 2006 uspořádala Liga otevřených mužů (LOM) první Tátafest, který se od té doby konal na mnoha místech ČR.

Neformální poznámka na závěr!

Den otců není jenom pro generaci tátů s malými dětmi. Každý z nás máme vlastního tátu nebo nějakého staršího muže, který pro nás hrál v dětství a dospívání důležitou roli. Poděkujme mu, vytáhněme ho na výlet či večeři, nebo mu aspoň poděkujme po telefonu za to, co pro nás v životě udělal.

Tátům zdar!

Další informace

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image