Obchodní centrum Lužiny oslavilo své 10. narozeniny. Farní charitě Stodůlky darovalo 80 tisíc korun!

V květnu oslavilo Obchodní centrum Lužiny své 10. narozeniny pod mottem "Slavíme, rozdáváme, pomáháme". V rámci této akce měli návštěvníci příležitost zakoupit si stírací losy, přičemž každý los přinášel výhru. Rozdány tak byly tisíce cen a slev. Aby měla oslava i hlubší smysl, rozhodlo se obchodní centrum věnovat celý výtěžek z prodeje losů na dobročinné účely. Obdarovanou organizací se stala Farní charita Stodůlky.

Na konci června proběhlo slavnostní předání šeku v hodnotě 80 220 Kč. Tato významná částka tak poputuje těm, kteří ji nejvíce potřebují.

A na co Farní charita Stodůlky tyto prostředky využije?
„Výnos z narozeninové akce OC Lužiny bude využit na podporu služeb pro rodiny s dětmi, které se dlouhodobě nacházejí v nepříznivých podmínkách, jež ohrožují vývoj dětí a fungování rodiny, a které si samy nedokážou pomoci (např. bydlení, výchova a rozvoj dětí, hospodaření a vedení domácnosti, vztahy apod.).
Naše organizace působí na Praze 13 již 30 let. Kromě služeb pro rodiny pečujeme také o seniory a dlouhodobě nemocné a poskytujeme podporu pečujícím,”
 uvedli zástupci Farní charity Stodůlky.

Velké poděkování patří nejen Obchodnímu centru Lužiny, které nezapomnělo při plánování svých aktivit na charitativní přesah, ale i jeho obchodům, které se do akce ochotně zapojily a věnovaly spousty cen. Největší poděkování však patří návštěvníkům, tedy vám, kteří jste se zastavili, zakoupili los a aktivně se zapojili do této úžasné akce. Společně jsme dosáhli něčeho výjimečného! Děkujeme vám!

ocluziny13.jpg

ocluziny14.jpg

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image