Chce vaše dítě být youtuberem? Seznamte se s příběhem Filipa, který v DDM Stodůlky vyprávěl svůj příběh 10 let na youtube scéně
Profilovka
03. 04. 2024.

Každou druhou středu v měsíci v DDM Stodůlky probíhá ZDARMA od 18:00 otevřené setkání rodičů a prarodičů dětí školou povinných, které zajímá smysluplné používání digitálních technologií ve výchově a vzdělávání. Během cyklu 9 setkání ve školním roce se rodiče seznamují s trendy a novinkami v oblasti digitálních technologií a dětí. Setkání jsou realizována v rámci projektu „šablon OP JAK“ DDM Praha Stodůlky, na setkáních spolupracují lektoři Elixíru do škol, FAKESCAPE, TIB a dalších organizací. V dubnu na setkání dorazí Jan Kršňák s příběhy o digidětech. Akce je již naplněna, ale můžete se hlásit jako náhradníci ZDE.

Březen ve znamení YOUTUBERSTVÍ

V březnu jsme na setkání s rodiči přizvali Filipa, programátora a lektora IT kroužků v TIB (při FZŠ Trávníčkova), který nám vyprávěl svůj příběh z roku 2012, kdy tehdy jako dvanáctiletý školák začal tajně tvořit videa pro svůj youtube kanál FRY. Tvorbě na kanálu se již nyní nevěnuje, ale i přesto kanál obsahuje na desítky videí, má přes dvacet tisíc odběratelů a nejsledovanější video má přes 390 tisíc shlédnutí. Filip rodičům převyprávěl své úsilí dětského kreativce, který tajně tvořil videa pro online kanál, rodina ani spolužáci o tom ani nevěděli, Filip nechtěl, aby se o jeho tvorbě nejbližší dozvěděli. Sehnat prvních 100 sledujících trvalo Filipovi 2 roky, práce v multimediální tvorbě ho bavila, díky svým zkušenostem se stal také spolupracovníkem v herním pořadu INDIAN a své zkušenosti zúročil. Filip otevřeně mluvil o důvodech, proč fascinuje děti svět youtuberství, jak je těžké dávat a vyžádat si zpětnou vazbu na něco, co je zcela veřejné na internetu a kde se pod video tvorbou malého kluka může objevit nemalý počet hatovacích komentářů. Filip také s námi diskutoval o vztazích mladých lidí v kolektivech a potvrzoval teorie všech příruček dětské psychologie, ve kterých se mluví o základních potřebách dítěte. Například pan Matějček ve svých knihách identifikoval pět základních potřeb: potřeby dostatku podnětů, smysluplného světa, životní jistoty, pozitivní identity a otevřené budoucnosti. Při diskusích rodiče byli seznámeni také s existencí kroužku youtuberství, který v DDM Stodůlky probíhá každý pátek. Pro tento kroužek pro následující školní rok DDM hledá také nové lektory.

Video ve světě nul a jedniček dětí i rodičů

Celým setkáním s rodiči provázel Petr Naske, lektor NPI ČR a Elixíru do škol. S rodiči jsme si na začátku pustili ukázku z dokumentu ZACHY o jedenáctiletém youtuberovi, který otevřeně s rodiči popisuje strasti online tvorby a reakce publika. Film můžete shlédnout online zdarma, lze ho pustit jen po registraci do systému Jeden svět na školách ve spolupráci se školou nebo jiným pracovištěm na práci s dětmi.

Youtube kanál ZACHYHO najdete online zde

Dále jsme si povídali o dopadu toho, že na internet dáváme multimediální obsah s fotkami a záběry našich dětí. Aktuální trend deepfake nás také dohání, proto je vhodné na dopady ztráty soukromí našeho online JÁ děti i sebe připravovat.

Speciální pozornost jsme věnovali platformě TIK TOK. Převzali jsme informace o pracovních listech spolku AI dětem a pustili jsme si ukázku z dokumentu o tom, jak funguje algoritmus TIKL TOKU na doporučování obsahu. Fascinující zjištění je, že TIK TOK dokáže zmapovat očekávání a potřeby sledujícího v řádu hodin sledování videí a interakce s nimi. (Jádro sdělení od 4 minuty videa)

Tik Toku a jiným nástrahám internetu a videoobsahu se věnuje také pravidelně podcast KYBCAST Národního pedagogického institutu ČR a také online poradna SPAJK.CZ.

SPAJK také vydal slovník kyber mládeže, kterým si volně můžete listovat na https://slovnikkybermladeze.cz/.

Labyrint sítě a ráj srdce

Setkání jsme uzavítrali doporučením nového online kurzu Labyrint sítě a ráj srdce, který zdarma nabízí rodičům i učitelům spolek Jules a Jim. Hlavní metodička kurzu bude také hostem posledního setkání rodičů k digitématům v červnu 2024 (dejte si do kalendáře 12. června). Projekt Labyrint sítě a ráj srdce představuje ucelený přístup ke kyberprevenci, který je založen na vyváženém postoji k digitálním technologiím a koncepci wellbeingu (i digitálního) jako rozvoje dovedností v online i offline prostředí. Online kurz vysvětluje všechna důležitá východiska pro to, jak vést děti, aby jim užívání digitálních technologií dobře sloužilo a nikoliv škodilo. I složitá, komplexní, náročná témata vysvětluje kurz na konkrétních příkladech, příbězích a v dialozích, s ukázkami z praxe, interakcemi, infografikami a s odkazy na další zdroje.

Digitální technologie se staly samozřejmou součástí života dětí a dospívajících, a proto také častým tématem diskuzí a otázek výchovného přístupu. Online kurz vám na tyto otázky poskytne vyčerpávající odpovědi a dá návody, jak zajistit dětem a dospívajících podporu, aby jim obrazovky dobře sloužily a neškodily. Seznámíte se s účinným přístupem, který reflektuje pozitivní i negativní důsledky vlivu digitálních technologií v souladu s aktuálními výsledky výzkumů. To, jaké důsledky se projeví, můžeme významně ovlivnit právě podporou, jakou dětem a dospívajícím poskytujeme.

Podstatné je zaměřit se na rozvoj dovedností, v online i offline prostředích. V kurzu představujeme koncepci wellbeingu (celkového zdraví) a digitálního wellbeingu a vysvětlujeme je na základě aktuálních znalostí o vlivu digitálních technologií na člověka. Dozvíte se vše podstatné: co je wellbeing a co je digitální wellbeing, jak souvisí s rozvojem dovedností, a na základě toho, jak děti vést ke zdravému užívání obrazovek.

V kurzu získáte praktické návody a postupy pro to, jak realizovat účinnou prevenci negativních důsledků digitálních technologií, a obdržíte všechny důležité odkazy na další zdroje, videa, audia a aktivity. Utříděný seznam všech odkazů obdržíte po absolvování celého kurzu. Pedagogičtí pracovníci obdrží na konci kurzu aktivity do výuky pro podporu digitálního wellbeingu. Získáte ucelený vhled a návod, jak děti provázet online prostředím.

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image