Příběh Velikonoc v Muzeu Karlova mostu

Na Květnou neděli, 24. března 2024, ve 14:00 hodin bude v Muzeu Karlova mostu zahájena výstava, která symbolicky přivítá Velikonoce a oslaví triumfální vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a zároveň ukončí čtyřicetidenní půst.

Sváteční expozice seznámí návštěvníky s tradičními liturgickými předměty a ikonografií připomínající poslední dny života Ježíše Krista, jeho blížící se utrpení, smrt a vzkříšení. Mezi nejvzácnějšími exponáty najdou návštěvníci výstavy dřevěnou polychromovanou sošku oslíka s Kristem z Muzea středního Pootaví – Strakonice nebo barokní olejomalbu Arma Christi z dílny neznámého autora, která je kopií obrazu, původně umístěného v kapli sv. Anny v Bazilice sv. Jiří na Hradě. Christologická kolekce předmětů pochází z Muzea Šumava - Sušice, obsahuje i zajímavé podmalby na skle a je ukázkou lidové tvorby, ale i sklářského řemesla 19. století v dané lokalitě. Výstavu doprovází fotografie lidových zvyků, tradic a architektury Šumavy.

Autorem výstavy je Prof. Jan Royt, český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství.

Výstava potrvá do 30. dubna 2024. V ceně vstupného na výstavu je i možnost návštěvy stálé expozice Muzea Karlova mostu, která podrobně pojednává o historii stavby Karlova mostu a o době vlády císaře Karla IV. Ceník vstupného a informace o otevírací době Muzea Karlova mostu jsou k dispozici zde.

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image