Kontroly pražské cizinecké policie

Více než tisíc osob s dočasnou ochranou se nezdržuje na adrese, kterou nahlásily. Nemají tedy nárok na humanitární dávky. 

Jedna z podmínek pro udělení dočasné ochrany a získání humanitární dávky na území České republiky je údaj o místu pobytu, který se prokazuje dokladem o zajištění ubytování. Tím je buď ověřená kopie nájemní smlouvy anebo potvrzení o ubytování vystavené ubytovatelem, které je opatřené jeho úředně ověřeným podpisem.

„Policisté pražského odboru cizinecké policie čelí stále se zvyšujícího počtu padělání těchto potvrzení, kdy ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, bylo od počátku roku 2024 odhaleno celkem již 253 padělaných dokladů o zajištění ubytování, proto v této věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny. Ve 231 případech byl podán soudu cestou státního zastupitelství návrh na potrestání“, říká plukovník Pavel Žilka vedoucí odboru pražské cizinecké policie.

Vedle toho se policisté odboru cizinecké policie nadále zaměřují na kontrolu skutečného pobytu osob s udělenou dočasnou ochranou v teritoriu hl. m. Prahy, tj. zda se tyto osoby zdržují na nahlášené adrese pobytu, popřípadě zda adresa, kterou osoby doložily do řízení o udělení dočasné ochrany, není smyšlená. „Výsledek pro letošní rok (od 1. 1. 2024 do 1. 6. 2024) je zjištění, že 1449 osob s udělenou dočasnou ochranou se na hlášené adrese nezdržují nebo se nikdy nezdržovaly. Pro úplnost v roce 2023 se jednalo v hl. m. Praze o celkový zjištěný počet 7888. Ve všech případech byl ze strany policie podán podnět Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, kdy výsledkem pro tyto osoby je vedle zrušení údaje o jejich pobytu také nemožnost čerpání humanitární dávky“, dodává vedoucí odboru pražské cizinecké policie.

kpt. Kristýna Soukupová- 26. června 2024

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image